English Deutsch 日本語 한국어 简中 繁中
 +886-2-2273-0060  
 
홈페이지 회사소개 상품소개 부품검색 Multi-Part Search 재고 연락처 등록
 
 
연락처( 지도 )
지역 담당자 내선 이메일

  판매:아시아및 기타지역

  Wendy

#219

  wendy@firstic.com

  판매:유럽, 미국, 이스라엘

  Jeff

#322

  jeff@firstic.com

  판매:미국, 일본, 오세아니아

  Nicole

#205

  nicole@firstic.com

  판매:대만, 싱가풀

  Emily

#220

  emily@firstic.com

  판매:중국, 홍콩

  Taly

#209

  taly@firstic.com

  판매:대만

  Tina

#208

  tina@firstic.com

  판매:대만

  Justine

#216

  justine@firstic.com

  구매:전세계

  Bethy

#206

  bethylin@firstic.com

  구매:대만

  Peter

#207

  peter@firstic.com

  웹마스터

  Michael

#225

  michael@firstic.com

  온라인 검색
 
부품 :
  등록
 
아이디:
비밀번호:
비밀번호를 잊으셨습니까 ?

Not a Member ?
Sign up now

    • 재고
    • 온라인 카탈로그(2014)
    • 온라인 카탈로그(2018)
    •
    •
FIRSTIC ELECTRONICS CO., LTD.
13F-6, No.191, Section 2, Chung-Yang Road, Tu-Cheng District, 236034 New Taipei City, Taiwan.
Tel : 886-2-22730060 | Fax : 886-2-22640207 | 연락처
Copyright © 2022  FIRSTIC ELECTRONICS CO., LTD. All Right Reserved